Bio

Rik van Daele (°Sint-Niklaas, 15 juni 1962) is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij promoveerde in 1992 met de studie Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde, die werd uitgegeven door de Koninklijke Academie te Gent (1994) en bekroond met de vijfjaarlijkse A. Teirlinckprijs van de Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique.

Rik van Daele is secretaris-penningmeester van de vzw Reynaertgenootschap en hoofdredacteur van Tiecelijn (eerst het tijdschrift, sinds 2007 het jaarboek van het Reynaertgenootschap). Hij publiceerde tientallen artikels en een dozijn boeken, meestal over Reynaert, o.a. als coauteur van Het land van Reynaert (1991), Het Comburgse handschrift (1992), Reinaerts streken (2001) en Ast Fonteyne en Reynaert de Vos (2007).

Rik van Daele was wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Vervolgens werd hij conservator van het Stedelijk Museum Lokeren (1995-2002) en directeur van het cultureel centrum Lokeren (1999-2000). Van 1998 tot 2004 was hij gastprofessor aan de Hogeschool Antwerpen (waar hij Nederlandse literatuur doceerde aan de afdeling Woord van het Herman Teirlinck Instituut). Van maart 2002 tot augustus 2009 was directeur van cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Vanaf 2009 was hij achtereenvolgens stadsbibliothecaris (2009-2012), directeur van het cultuurcentrum/cultuurbeleidscoördinator/directeur Cultuur (2013-2015) en afdelingshoofd Cultuur/cultuurbeleidscoördinator (2016-2022) van de stad Sint-Niklaas. Sinds 1 oktober 2022 is hij departementshoofd Bibliotheek en Archief van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid van de vzw Bibliotheca Wasiana.